Our product

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) กระดาษคราฟท์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

  • กระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่อง (Kraft Liner Board)
    page2_pic1
  • กระดาษคราฟท์สำหรับทำลอนลูกฟูก (Corrugating Medium)
    page2_pic1
กระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่อง (Kraft Liner Board)
เกรด KA กระดาษทำผิวกล่องสีเหลืองทอง เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการความแข็งแรงสูง น้ำหนักมาตรฐาน : 125, 150, 185, 230 กรัม/ตารางเมตร

เกรด KJ กระดาษทำผิวกล่องสีน้ำตาลเข้ม เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการความแข็งแรงสูง น้ำหนักมาตรฐาน : 150, 185 และ 230 กรัม/ตารางเมตร

เกรด KP กระดาษทำผิวกล่องสีน้ำตาลอ่อนตามธรรมชาติของเยื่อกระดาษ เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการความแข็งแรงปานกลาง น้ำหนักแกรมมาตรฐาน : 125, 150, 185 กรัม/ตารางเมตร

เกรด KX กระดาษทำผิวกล่องสีน้ำตาล สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการความแข็งแรงปานกลางน้ำหนักแกรมมาตรฐาน : 125 และ 150 กรัม/ตารางเมตร

เกรด KAU กระดาษทำผิวกล่องสีทอง เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการความแข็งแรงปานกลาง น้ำหนักแกรมมาตรฐาน : 125, 150, 185, 230 กรัม/ตารางเมตร

เกรด CJ กระดาษทำผิวกล่องและทำลอนลูกฟูกมีสีไม้ธรรมชาติ เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการความแข็งแรงสูง น้ำหนักแกรมมาตรฐาน : 185 และ 230 กรัม/ตารางเมตร

กระดาษคราฟท์สำหรับทำลอนลูกฟูก (Corrugating Medium)
เกรด CA กระดาษสำหรับทำลอนลูกฟูก มีคุณสมบัติที่สามารถรับน้ำหนักการเรียงซ้อน ได้ดี สามารถดูดซึมกาวเพื่อให้ยึดติดกับกระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่อง ทำให้คงรูปอยู่ได้และทำให้กล่องบรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง รวมทั้งสามารถ รับแรงกระแทกได้ดีน้ำหนักมาตรฐาน : 105, 115, 125, 150 และ 185 กรัม/ตารางเมตร